KINH KHÚC
Lm. Từ Duyên


1/ Xa cây lìa cành chiếc lá khô héo, con không gặp Ngài đời cũng chết đi. Như lá bỏ cành, như chim bỏ rừng, đời những xót xa, đớn đau buồn thương. Như cây với cành mọi phần liên kết, con đây với Ngài thì cũng kết liên. Như lá ôm cành, như chim yêu rừng gọi thương mến lên tình con thắm nồng.

ĐK: Lạy Chúa! Con mong gặp Ngài, con mong gặp Ngài để trọn đời con trào dâng thương mến. Lạy Chúa! Con mong gặp Ngài, con mong gặp Ngài để cuộc đời con tình yêu sáng lên.

2/ Nơi đâu hận thù quên đi tha thứ sẽ thấy lòng người trào dâng đắng cay. Sẽ thấy cuộc đời bao nhiêu muộn phiền và những oán than khuất che niềm vui. Con nay tìm về yêu thương tha thứ, quên đi hận thù chẳng oán trách chi. Nhưng biết quên mình yêu thương thật tình để luôn sống vui tận hiến trót đời.

3/ Con đây yêu Ngài nay xin dâng hiến, con đây yêu Ngài dù bao đắng cay. Xin vẫn trung thành tin theo lời ngài mà vẫn bước theo dấu chân ngài xưa. Tuy con chưa tròn một đời dâng hiến, đôi khi trong đời còn bao vấn vương. Nay bước quay về con xin yêu Ngài tình con đắm say lòng không đổi thay.