CHÚA CHĂN NUÔI TÔI
Thánh vịnh 22

Quang Ánh

ĐK. Chúa chăn nuôi tôi đây hồn tôi vui ngất ngây, đồng xanh đâu thiếu chi Người cho tôi nằm nghỉ. Với cánh tay yêu thương Người là nơi náu nương, dù qua bao khó nguy nào đâu lo lắng gì.

1. Này đồng xanh bên suối ngọt trong, Người để tôi tăng sức nghỉ an. Đường nẻo chính tôi được vui bước đi bên Người, huyền diệu thay danh Chúa đến muôn đời.

2. Dù vượt qua thung lũng hiểm nguy, mà hồn tôi đâu có sợ chi. Vì này Chúa đưa đường tay Chúa mang côn trượng, và hồn tôi an vững khôn lường.

3. Này đầu tôi Chúa xức dầu thơm, này tiệc sang dọn sẵn rượu ngon. Và rồi phúc ân Người theo dõi tôi trên đời, nhà Người đây tôi sống mãi muôn đời.