XUÂN ĐÃ VỀ
Vũ Đình Ân


ĐK: Xuân đã về, mùa xuân, mùa xuân yêu thương, mùa xuân tôn vinh Thiên Chúa. Xin Chúa cho con một mùa xuân, mùa xuân thanh bình, mùa xuân an lành.

1/ Đông qua rồi mùa xuân lại về lòng con vui khi đón mùa xuân, hợp muôn câu ca chúc tụng Thiên Chúa. Xuân thanh bình, xuân an lành, nguyện xin Chúa cho con một năm được sống trong muôn ngàn hồng ân.

2/ Năm qua rồi cùng bao lỗi lầm đoàn con nay xin Chúa dủ thương mà rửa cho con nên thật trong trắng. Như xuân hồng mang Tin Mừng về cho chúng con nơi trần gian được sống trong muôn ngàn hồng ân