XIN DÂNG CUỘC ĐỜI CON
Ngọc Linh


1/ Xin tiến dâng lên cuộc đời con. Xin Chúa ban cho đẹp suốt đời. Từng ngày trôi sẽ tràn niềm vui. Ngàn niềm vui nối liền bờ vui.

ĐK: Xin dâng lên muôn tiếng ca an hòa. Xin Cha yêu thương thắm đẹp muôn phương.

2/ Xin tiến dâng lên cuộc đời con. Xin Chúa ban cho đầy phúc lộc. Để hồn con con mãi còn mùa xuân. Để mùa xuân mãi còn ngàn sau.