XUÂN ĐÃ ĐẾN RỒI
Văn Thành


1. Xuân đã đến rồi, mùa xuân thắm tươi nơi nơi, ca vang quyền uy Ðức Chúa Trời. Xuân đã đến rồi, mùa xuân chứa chan yêu thương. Xin dâng khúc nhạc ngợi khen đến muôn đời.

ÐK: Cùng hát lên người ơi, mừng Chúa xuân lại đến. Cùng góp muôn lời ca, cầu Chúa thương ban bình an.

2. Xuân đã đến rồi mùa xuân báo tin vui mừng. Vui trong Chúa Trời để con sẽ an bình. Chính Chúa mới là mùa xuân chúng con trông mong. Quê hương trên trời là quê chúng con hy vọng.

3. Ôi vui vui nào bằng khi Chúa ở trong con. Khi con trong Ngài hồn con mới dư đầy. Có Chúa kết hợp đời con mới luôn hân hoan. Xin cho con được gần muôn thánh ân tuyệt vời.