VINH QUANG CHÚA
Hùng Lân


1. Trời xanh ơi hỡi trời xanh, hãy thuật lại vinh quang của Chúa. Tầng không ngút cao muôn trùng, hãy loan truyền những việc Ngài làm. Ngày và đêm hãy truyền nhau, những kỳ công siêu việt bao la, Chúa đã thương ban cho đời, làm bằng chứng tình yêu quang lâm

ĐK. Vinh quang Chúa chói ngời! vinh quang Chúa cao vời! Con tin kính tôn thờ mình Ngài. Tôn vinh Chúa muôn loài! Tri ân Chúa muôn đời! Có ai uy quyền bằng Thiên Chúa Ba Ngôi.

2. Chẳng cần một tiếng một câu, nhưng âm vọng lừng vang hoàn vũ. Cần chi bút ghi bia tạc, những sứ điệp đó vẫn loan truyền. Vạn vật nhỏ lớn hiệp nhau, thêu dệt nên muôn vàn bài thơ. Tấu lên muôn muôn điệu nhạc, ngợi khen Đấng quyền năng vô biên.

3. Vầng dương ơi hỡi vầng dương, ai căng lều cho ngươi ẩn trú. Để đi suốt đông tới đoài, rắc gieo lửa sống cho muôn loài. Vầng dương ơi hỡi vầng dương, hãy đẩy lui đêm trường âm u. Dẫn ta đi trên đường lành, đường tận hiến phục vụ không ngơi