ÔI LỄ MISA
Lm. Kim Long

ĐK. Ôi lễ Misa nguồn ơn vô giá đoàn con dâng lên trong tin yêu. Suối thân ứ trào ơn phúc tràn đầy tình thương. Ôi lễ Mi-sa làn thương thơm ngát đoàn con dâng lên ngai uy linh. Chúa Trời thiết tiệc ân phúc yến thiêng nhân trần.

1. Lữ khách tủi sầu nơi quê người, hãy về hưởng ngồn ủi an. Chúa khoan nhân muôn vàn, đã khứng ban thánh lễ trào mạch sống.

2. Trời đất giao hòa trao tâm tình, Chúa nhờ Bánh Thần huyền linh. Xuống muôn ơn thiên đình, nguồn phúc sinh trong chén vàng cực thánh.

3. Bàn thánh đây nguồn vui nhân trần, hỡi hồn khát vọng tình yêu. Sống đau thương trăm chiều, hãy đến đây say nếm nguồn tình mến.

4. Cùng với bánh rượu bao tinh tuyền, sóng nhạc tấu hòa triền miên. Chúng con dâng tâm hồn, nguyện sắt son yêu Chúa là nguồn sống.