LỄ THĂNG THIÊN
Thánh vịnh 46
Lm. Thái Nguyên


1/. Vỗ tay đi nào ngàn muôn dân hỡi, tán tụng Chúa Trời nào hãy hò reo. Vì Chúa Đấng Tối cao khả uý, Ngài là Đại Đế đấng thống trị trần gian.

2/. Chúa tiến lên trong ngàn câu hoan chúc. Chúa ngự lên ngàn vạn tiếng kèn vang. Nào ta hãy ca mừng Thiên Chúa, mừng Người là Vua trên các vua trần ai.

3/. Đức Vua cai trị toàn cả thế giới, xướng lên ca vịnh mừng Chúa là Vua. Này Chúa Đấng thống trị vạn quốc, ngàn đời rực rỡ Chúa hiển vinh ngàn thu.

All: Alleluia! Alleluia! Này đây Chúa phán: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế “. Alleluia! Alleluia!