TÌNH CHÚA
7 Thứ


1/ Chúa đã gọi tên con khi mặt trời chưa sinh ra đời. Gọi tên con yêu thương con từ thuở ấy. Chúa đã gọi tên con ban cho con sự sống của Ngài. Từ hạt bụi thô Ngài đã biến con nên kiếp người

ĐK. Ôi huyền diệu tình Chúa thật là huyền diệu, duy tình Ngài là nguồn ơn cứu rỗi. Ôi huyền diệu tình Chúa thật là cao siêu, duy tình Ngài là hạnh phúc Chúa ơi

2/ Chúa biết tường thân con hay mỏng dòn trên nơi gian trần. Ngài cho con muôn ơn thiêng từ ngọn lửa mến. Chúa cứu chuộc thân con nên hy sinh chịu chết khổ hình, để hạt bụi thô được sống mãi trong vương quốc Ngài