MỌI NẺO ĐƯỜNG
Sr. Sourire

ÐK. Lời ca vang cánh đồng bên muôn hoa tươi hồng, tim tôi rộn lên niềm vui. Lời ca vang cánh đồng bên muôn hoa tươi hồng, tôi vui mừng luôn trong Ðức Chúa Trời.

1. Tất cả mọi nẻo đường của trần thế sẽ dẫn đưa ta về quê trời. Tất cả mọi lời thầm trong mây gió dìu ta đến cùng vầng thái dương.

2. Tất cả mọi nẻo đường từ mặt đất đã đượm nhuần yêu thương của Người. Không lo chi mưa buồn hay sương gió, ta đi đến chân trời sáng tươi.

3. Tất cả mọi nẻo đường miền đồng xa nhắc cho ta luôn luôn hy vọng. Hãy nghe lời hẹn hò của Thiên Chúa, mời ta đến dự tiệc thánh ân.