VINH DANH BA NGÔI
Tác giả: Đỗ Vy Hạ


1. Trong tâm tình đơn sơ con tiến vào đền thánh Chúa Trời, xin dâng lời chúc tụng Ngài là Ðấng tác sinh muôn loài. Con tâm thành tri ân tình thương Chúa biết bao cao vời. Ngài đã hướng dẫn con vào đời, cho con được gọi Ngài là Cha

ÐK: Vinh danh Chúa Cha uy hùng toàn năng. Vinh danh Chúa Con cứu độ nhân trần. Vinh danh Thánh Linh chính nguồn ủi an. Vinh danh Ba Ngôi đến tận ngàn thu

2. Trong tâm tình tin yêu con bước vào phục bái kính thờ. Chính Chúa là sức mạnh, là nguồn sống nơi con nương nhờ. Xin dâng trọn đời con tựa em bé nép bên tay mẹ. Tìm giòng sữa mát thơm đậm đà Chúa hãy thương hộ phù chở che.