GIỌT SẦU CẬY TIN
Quốc Thái


1/ Từng giọt lệ lăn trên đôi má Chúa ơi! Lòng nghẹn ngào vì người thân yêu đã ra đi rồi. Bao nhiêu năm sớt chia ngọt bùi mà giờ đây Chúa đã gọi đi, trần thế nào ai tránh được sầu thương?

ĐK: Nhưng con tin Chúa đã sống lại lên trời hiển vinh. Ngài lên trời mở lối cho bao linh hồn tội lỗi. Nhưng con tin khi con người đã chết là sống muôn đời. Chôn quê trời là nơi vĩnh phúc yên vui bên Ngài.

2/ Lời nguyện cầu con dâng lên Chúa, Chúa ơi! Cuộc đời này đầy bao thương đau xác thân rã rời. Nay yên vui bỗng mai âu sầu đời đổi thay tang tóc bể dâu, trần thế nào ai tránh được niềm đau?

3/ Ngày lại ngày con kêu van Chúa, Chúa ơi! Nguyện cầu Ngài mở lượng `bao dung đoái thương nhận lời. Hôm nay con mất đi một người trọn đời con yêu mến mà thôi, lạy Chúa lòng con héo sầu tả tơi.

4/ Dù tội tình con cao hơn núi Chúa ơi! Ngài rủ tình rộng tay ban ơn thứ tha tội đời. Mang con tim thế nhân ươn hèn nhìn người thân nhắm mắt nằm yên, lạy Chúa niềm đau lẽ nào mau quên.