THÁNH VỊNH 22
Tác giả: Sơn Dương

1/ Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu gì, trên đồng cỏ xanh Người cho tôi nghỉ ngơi, Người hướng dẫn dắt tôi, hồn tôi Người lo dưỡng bồi

ĐÁP: Chúa chăn nuôi tôi, Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu chi

2/ Chúa đưa tôi đi trên đường chính trực, tôi nào sợ chi dù đi trong đêm tối. Tôi nào lắng lo Chúa ở cùng tôi, bàn tay Chúa đỡ nâng, lòng tôi, tràn muôn thái bình

3/ Dọn bữa ăn thơm tho trước mặt quân thù, trên đầu của tôi dầu thơm Chúa ghi dấu, chén rượu Chúa trao chứa chan tình thương, lòng tôi luôn sướng vui, hưởng muôn ngàn ơn phúc lành

4/ Chúa luôn bên tôi, tôi nào thiếu gì, muôn ngàn hồng ân từ nhân ân sủng Chúa, trong Nhà Chúa tôi, tôi sẽ định cư từ nay và mãi sau, ở trong Nhà Chúa suốt đời