THÂN CON BỤI ĐẤT
Giang Ân


ĐK1: Thân con là bụi đất, là bụi đất, nay con trở về, về bụi tro.
ĐK2: Vì Chúa thương con nên Ngài tạo tác. Vì Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài thôi.

1/ Lạy Chúa, bao năm qua con hằng lo kiếm sống, thế mà giờ đây có gì đâu, chỉ là cát bụi bể dâu.

2/ Lạy Chúa, xin tha cho bao lần con yếu đuối, lỗi lầm còn nung nấu hồn con, xin Ngài an ủi hồn con.

3/ Lạy Chúa, trên dương gian con tìm nương bóng Chúa, mỗi lần đời con thấy quạnh hiu, chính Ngài xoa dịu đời con.

4/ Lạy Chúa, xin cho con luôn cậy trông phó thác, kiếm tìm tình yêu Chúa mà thôi, Chúa là suối nguồn tình yêu.


Kết: Về với Ngài thôi, với Ngài thôi, con về với Ngài mà thôi.