KINH TẠ LỄ
Lm. Nguyễn Duy


ĐK:Tạ ơn Chúa chúng con ra về hoan ca trong cuộc đời nhân chứng. Tạ ơn Chúa chúng con nhịp bước đến khắp nơi để đem Tin Mừng.

1. Ra đi đến với người gần xa, khơi lên những tiếng lòng ngợi ca.

2. Con xin Chúa xuống nguồn hồng ân, cho nhân thế tháng ngày bình an.