TÌM VỀ CHÂN THIỆN MỸ
Nguyên Kha


1. Chúa là chân thiện mỹ, là chân lý, là tình yêu, là ánh sáng. Chúa là đường, là sự thật, là sự sống vinh quang. Chúa là chân thiện mỹ, là chân lý, là tình yêu, là ánh sáng. Cho con luôn hiên ngang dấn thân đừng từ nan.

ĐK. Có Chúa trong cuộc đời, nỗi sướng vui tuyệt vời. Quyết bước theo tình Ngài, ôi Đấng Cứu Độ tôi.

2. Lối đường trên trần thế nhiều gai góc hồn bơ vơ ngàn muôn hướng. Ngước nhìn về trời mịt mù mà nhiều nỗi vấn vương. Hỡi nguồn chân thiện mỹ xin lôi kéo hồn siêu thăng về tuyệt đối. Tiến bước qua chông gai vững tin vào ngày mai.