CON RƯỚC ĐÈN1. Con rước đèn, đèn sáng lung linh con múa ca hát câu (là) tang tình, con rước đèn vào nhà Chúa thiên đình, đèn trong tay thắp sáng con vào tiệc hằng sinh.

ĐK. Trăng trung thu tròn và tình Chúa thương con, trăng trung thu tròn và tình Chúa vuông tròn.

2. Con rước đèn đèn sáng trong con, xua bóng đêm tối tăm (là) không còn, con rước đèn để soi sáng con đường, đường đưa con tới Chúa, ôi con đường tình thương.

3. Con rước đèn tỏa sáng Phúc âm, đêm sáng trăng ấy đêm (là) trăng rằm, con rước đèn tỏa sáng Tin Mừng, là anh em trong Chúa chia nhau một tình thương.