TÌNH YÊU CỦA CHÚA
Ngọc Linh


1. Tình yêu của Chúa như tiếng Mẹ ru ( a...ơi a... ơi) con say giấc ngủ đọng đầy (đọng đầy) yêu thương Chúa tháp vào con. Ðôi cánh tình yêu Chúa đặt vào con trái tim của Ngài. Chúa mặc cho con trái tim nở tươi.

ÐK: Từ đây đời con sẽ thành bài ca (a a ). Từ đây miệng con chúc tụng Danh Cha (a a) Tạ ơn Cha tạ ơn Trời dẫn đưa con từ muôn phương dẫn đưa con về Thiên Ðường.

2. Tình yêu của Chúa như sóng triều lên (Hm Hm) con vui nếm hương ngọt ngào (ngọt ngào) ơn thiêng Chúa khoác vào con. Ánh sáng dịu êm Chúa đổ vào con ước mơ dịu huyền Chúa mở cho con suối vui triền miên.

3. Tình yêu của Chúa như lúa trổ bông (ơ hơ ơ ) Tim con thắm nở nụ hồng (nụ hồng) muôn hương ý hướng đời con đâu muốn gì hơn suốt cuộc đời xin sắt son nhiệm mầu, để một tình yêu hiến dâng tình yêu.