RƯỚC CHÚA LẦN ĐẦUĐK: Hôm nay con được rước Chúa lần đầu, niềm vui ấy con nguyện sẽ ghi sâu. Chúa đến thăm lòng thơ bé mọn hèn, ngày hạnh phúc con nguyện sẽ không quên.

1/ Chúa là sự sống, Ngài bổ dưỡng thân con trên đường trần gian, lòng mến luôn vuông tròn. Này con ao ước được Thiên Chúa thăm lòng. Tình Ngài bao phủ, tình sẽ mãi tươi hồng.

2/ Bánh trời ban xuống là chính xác thân Người, nuôi hồn người thế vượt hiểm nguy đường dài. Kìa Ê-li-a được ăn bánh Thiên Thần, đường về núi thánh gặp Thiên Chúa nhân lành.

3/ Chúa là chân lý, Ngài dẫn bước con đi theo đường công chính dù khổ đau lo gì. Đường đi theo Chúa, đường sẽ mãi chật hẹp, nhờ ơn thánh Chúa đời con sống cao đẹp.