CÓ CHÚA SONG HÀNH
Hải Ánh


ĐK:Thánh lễ đã xong, đoàn con sánh vai lên đường, gói trọn hành trang: Tin yêu với lòng say mến. Ra đi, có Chúa song hành trên khắp bốn phương, ra đi với Chúa lòng luôn vững tin can trường

1/ Ra đi nên chứng nhân Nước Trời. Loan Tin Mừng cho người mọi nơi, cho mọi dân nhận biết tình yêu Chúa

2/ Như men nồng ướp thơm cõi đời, như muối mặn ướp đời thêm tươi, trong tình kết hợp trong tình yêu mới