GIỜ VĨNH BIỆT
Serephin


1. Từ giã họ hàng người thân yêu ơi giờ vĩnh biệt. Từ giã bạn bè xóm ngõ gần xa xin ở lại tôi đi

ĐK. Giờ Chúa gọi con không chần chừ trì hoãn .Giờ Chúa gọi con không một giây chối từ . Thôi chí tay những người thân yêu hỡi. Hãy xin tình yêu Chúa tha tội khiên

2. Từ giã mọi người lời cuối ra đi giờ vĩnh biệt. Từ giã tiền tài danh vọng trần gian xin ở lại tôi đi.

3. Từ giã cuộc đời và chốn nhân gian về với trời. Từ giã đời này vĩnh biệt từ đây xin gặp lại mai sau