TÔI ĐÃ THẤY DÒNG NƯỚC
Vũ Đình Ân


Tôi đã thấy dòng nước từ cửa đông đền thờ tuôn ra Ha-lê-lu-ia, ha-lê-lu-ia. Và những ai được nước ấy thanh tẩy đều được ơn cứu độ và cất tiếng hoan ca, Ha-lê-lu-ia, Ha-lê-lu-ia