KINH KÍNH MỪNG
Trần Phương Đông

Kính mừng Maria Mẹ đầy ơn phúc Thiên Chúa ở cùng Mẹ, Mẹ có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Mẹ gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.