HƯƠNG THƠM
Lm. Vinh Hạnh

ĐK. Lạy Chúa! xin cho lời con nguyện cầu, (lời thiết tha nguyện cầu). Tựa hương thơm bay lên Tôn Nhan Chúa, (hương trầm thơm tho bay). Lạy Chúa đây tay con dâng lên cao, (dâng tiến những lễ vật). Tựa lễ vật dâng chiều hôm.

1. Lạy Chúa, xin giữ miệng con đây. Nguyện xin canh phòng lưỡi con đây. Xin Chúa đừng để lòng trí con vấn vương mùi đời.

2. Lạy Chúa xin hãy đốt lửa yêu Chúa trong tâm hồn chúng con. Nguyện Chúa cho lòng chúng con bừng bừng cháy lên ngọn lửa yêu, lửa yêu thương vĩnh viễn.