ÁNH SÁNG PHỤC SINH
Nhạc: "Rayonnant de lumière"
Lời Việt: Phanxicô

1/ Bừng sáng huy hoàng ánh thiều quang, trời ngập niềm vui vang câu hát. Này Chúa ra khỏi mồ , Chúa hiển vinh. Nào mừng ngày Chiên Con phục sinh.

2/ Thập giá huy hoàng xóa tội nhơ, người được hồi hương tung hô Chúa. Ngày mới huy hoàng ánh bình minh. Người hòa lời hoan ca phục sinh.

3/ Sự chết không còn chế ngự con vì người đã ban ơn cứu thoát. Nhờ Chúa con được phúc trường sinh, được dự phần cao quang hiển vinh.

ĐK. Allelu Alleluia! Người đang sống ở bên chúng con. Nguồn ơn cứu độ Chúa tặng ban, để đời hồi sinh trong an bình.