ÔI THẬP GIÁ
Lm. Kim Long


1/. Ôi Thập giá! Được dựng nên giữa đồi cao. Ôi Thập Giá Đức Ki-Tô. Đây suối thiêng chảy dạt dào, ôi thẳm sâu dường bao. Tình yêu thương của Chúa.

2/. Ôi Thập Giá! Là sự minh trí tuyệt luân. Ôi Thập Giá Đức Ki-Tô. Con Chúa mua chuộc ngàn dân, khi chết như phạm nhân. Người khai nguyên sự sống. Ôi Thập Giá Đức Ki-Tô.

3/. Ôi Thập Giá!Là tình yêu đến cuồng điên. Ôi Thập Giá Đức Ki-Tô. Con Chúa vui vẻ tự nguyện, xin đến tuân phục liên. Và giang tay chịu chết. Ôi Thập Giá Đức Ki-Tô.

4/. Ôi Thập Giá! Là cuộc vinh thắng vẻ vang. Ôi Thập Giá Đức Ki-Tô. Đây Chúa tiêu diệt tử thần, minh xét cho trần gian, bằng vinh quang Thập giá. Ôi Thập Giá Đức Ki-Tô.