VINH PHÚC CHO NGƯỜI
Nguyễn Hùng Lân


ĐK: Phúc Thay! Ôi vinh phúc thay! Vinh phúc thay! Phúc cho người biết tôn sợ Ngài. Vinh phúc cho người đi theo đường công chính, sẽ lãnh nhận đầy ơn Thiên Chúa thương ban.

1/ Hiên thê người tựa gốc nho lành sum suê ở trong nhà ngươi. Con cái người đông vui như chùm Ô-liu xinh tươi, quanh bàn tiệc ngươi no say phúc vinh ngàn nơi.

2/ Muôn phúc lộc của Chúa chí nhân thương ban cho ai thành tâm. Xin Chúa từ Xi-on chúc lành cho ai khiêm cung, kính sợ Ngài luôn an vui phúc vinh ngàn năm.

3/ Xin khấn nguyện Thiên Chúa trao ban cho ngươi cao niên đầy an. Con cháu ngươi thêm đông như ngàn sao đêm mênh mông, chung lời ca vang uy danh Chúa muôn đời liên.