HÃY MAU DỌN ĐƯỜNG
Vũ Đình Ân

ĐK: Si-on ơi! Hãy mau dọn đường cho Chúa, ngươi đi lấp cho đầy các núi đồi bạt cho ngay ngắn. Si-on ơi! Hãy mau dọn đường cho Chúa, ngươi đi nắn cho đều các con đường gập ghềnh quanh co.

1/ Chúa sẽ đến cứu thoát dân Người qua vòng tăm tối u mê. Hãy mau ăn năn thống hối tội đời đón Chúa xuống trần.

2/ Chúa sẽ đến chúc phúc chan hòa cho người luôn sống tâm ngay. Hãy đi loan truyền đến cho muôn người Chúa yêu gian trần