TÌNH CHA
Y Vân


Ơn Cha như Thái Sơn cao bao từng. Ngoài tuy cương quyết mà lòng thương mến. Ơn Cha như đuốc soi cao trên đường, đuốc soi tâm hồn, dắt con tìm hướng. Ơn Cha như bóng cây xanh trên ngàn, tình Cha tha thiết, lòng Cha âu yếm. Ơn Cha như mái hiên che năm trường. Gió mưa xa gần, nắng mưa không sờn.

Nào những khi con buồn người đến bên vỗ về, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con trong những khi sai lầm thì còn bàn tay cương quyết nào hơn

Ơn Cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng thương yêu vô vàn, sẽ không phai tàn với bao năm trường.