ÔI LẠY CHA
Lm. Huyền Linh


1- Ôi lạy Cha, Ngài đứng đó đây mình Con, máu tuôn chan hòa. Sao Cha đành lặng nhìn? Vâng lạy Cha lễ hiến tế, đem tình yêu xuống cho nhân trần. Con cúi đầu Con cúi đầu xin vâng.

ĐK: Con đây! Xin nguyện dâng, thánh hiến cho tình yêu, vâng theo thánh ý Ngài trọn đời.

2- Bao người thân đã trốn lánh. Đây mình Con tiến lên pháp trường, Thánh giá nặng trên vai gầy nhọc nhằn. Bao lằn roi, luôn tới tấp; trên đầu Con biết bao gai nhọn, bao sỉ nhục, bao khổ hình làm buốt tim Con.

3- Thân tàn vơi Con gắng sức, lên đồi cao chút hơi hao mòn. Con ngã gục trên đá nhọn gập ghềnh. Trên đồi cao bao trống vắng, án hình Con chết treo thập tự. Ôi đinh nhọn, ôi lưỡi đòng, rạch nát tim Con!

4- Con tàn hơi Con hấp hối. Mẹ lặng yên đứng bên thập tự. Gươm sắt nhọn đâm thâu lòng Mẹ hiền. Vâng giờ đây con phó thác Linh hồn Con ở trong tay Ngài. Xin Cha nhận của lễ này đền lỗi muôn dân