CHÚA YÊU BÉ THƠ
Hải Linh


1. Ôi Chúa Giêsu tươi cười nhìn con yêu mến. Trái Tim từ bi chờ mong con đến yêu đương. Chúa yêu bé thơ ngày đêm không ngơi lưu luyến. Trung thành dâng kính, hồn con thơm ngát hoa hường.

ÐK. Chúa yêu bé thơ, trái tim hồng con dâng kính. Chúa yêu bé thơ, lòng con yêu mến hết tình.

2. Ôi Chúa Giêsu con nguyện lòng con yêu mến. Suốt muôn ngàn năm tình thơ tươi thắm khôn phai. Cúi xin ủi an hồn con trong cơn nguy biến. Khi trời giông tố, hồn con lơ lững xa vời.

3. Ôi Chúa Giêsu muôn đời hằng yêu nhân thế. Trái Tim từ bi hằng chan chứa nỗi đau thương. Quá yêu chúng con đành tâm Cha liều Thân thế. Tâm tình yêu mến, hồn con vui thú trăm chiều.