NGÀY XUÂN KÍNH TIẾN GIAVÊ
Đỗ Vy Hạ

ĐK. Xuân nay đến rồi đoàn con hát vang trời ca mừng xuân tươi nắng vui cùng gió mới. Xuân nay đến rồi đoàn con kính dâng lời. Chúc mừng Giavê phúc ân tình khắp nơi.

1/ Năm mới sang con kính tiến Giavê thân xác con nặng nề những đam mê. Xin Chúa thương gọi về chốn yêu đương. Cho bước chân nhẹ nhàng vững tin hơn.

2/ Năm mới sang con kính tiến Giavê tâm trí con ngày ngày vẫn u mê. Xin Chúa thương gọi về chốn yêu đương. Ban sắc hương của lòng mến vô biên.

3/ Năm mới sang con kính tiến Giavê thân quyến con cùng bằng hữu anh em. Xin Chúa thương gọi về chốn yêu đương phúc ân và tình Chúa khoan nhân.

4/ Năm mới sang con kính tiến Giavê. Dân nước con nhiều người vẫn chưa tin. Xin Chúa thương gọi về chốn yêu đương. Đem Phúc Âm giảng truyền khắp muôn nơi.