THÁNH VỊNH 8
Pt. Vũ Thành An

1. Khi tôi ngắm cõi trời công cuộc tay Chúa tạo ra. Vầng trăng và muôn tinh tú, nhân loại là chi mà Chúa nhớ? Nhân loại là chi mà Chúa lo?

ĐK. Lạ lùng thay danh Chúa khắp hoàn cầu. Lạ lùng thay danh Chúa khắp hoàn cầu.

2. Ôi chỉ kém Thiên thần, con người Chúa đã dựng nên, đặt muôn vật cho thống lãnh, danh dự Người làm cho trang sức, đem mọi kì công đặt dưới chân.

3. Chim tung cánh trên trời, cá lội bơi giữa biển khơi, rừng hoan ngàn muôn dã thú, cánh đồng dọc ngang đàn chiên béo, muôn loài cùng nhau nhảy nhót vui.