LỜI KINH DÂNG MẸ
Sáng tác: Đỗ Vy Hạ

1. Con muốn hát lên muôn lời kinh trìu mến, ca tụng danh Mẹ, Mẹ Thiên Chúa Ngôi Con. Vì xưa Mẹ đã xin vâng lời sứ thần, cưu mang Ngôi Lời Đấng Cứu Độ toàn dân.

ĐK. Ma-ri-a hỡi Mẹ nguồn phúc ân, xin dủ thương ban xuống cho lòng con, niềm tin mến trông cậy thật vững bền, nguyện mai sau hưởng phúc vinh thiên đình.

2. Con đến khấn xin ân tình Mẹ cực thánh, giúp con từng ngày hằng luôn biết xin vâng. Đời dẫu cay đắng con khiêm nhường chấp nhận, trong tay Mẹ lành xin hiến trọn toàn thân.

3. Con đến nép thân bên lòng Mẹ hiền mến, Mẹ luôn hy vọng nguồn sức sống linh thiêng. Đời con yếu đuối khô khan đầy thấp hèn, mong xin tình Mẹ soi dẫn từng nhịp chân