GẶP GỠ NƠI ĐỨC GIÊSU
Lm. Nguyễn Duy


ĐK: Nơi Đức Giêsu Thiên Chúa gặp gỡ con người. Con người gặp được Thiên Chúa. Nơi Đức Giêsu Thiên Chúa và con người gặp nhau, Thiên Chúa và con người gặp nhau.

1/ Con Thiên Chúa tự nguyện dấn thân vào lịch sử loài người. Vừa biểu hiện tình yêu khôn sánh Thiên Chúa đã dành cho con người. Vừa đáp ứng khát vọng thường hằng của con người tìm kiếm chân thiện mỹ là chính Chúa Trời.

2/ Tạ ơn Chúa vì Người đoái thương tự mặc khải chính mình. Mọi tạo vật cùng nhau tuyên tín thề quyết đáp trả ơn cứu độ. Nhờ Chúa Giêsu mọi vật là mọi biểu hiện của vinh quang Thiên Chúa và được sống trong Ngài.