HOA DÂNG NHIỆM LẠ
Sr. Chu Linh


1.2.3.4. Đây muôn hoa tươi xinh con dâng Mẹ Nữ Vương

1. Đây hoa dâng ân tình là lòng TIN CẬY MẾN Ma-ri-a Mẹ ơi đây đời con xin được trung kiên Dâng lên đóa hoa lòng Mẹ dủ thương vững niềm mến tin. (ĐK.A)

ĐK.A. Xin yêu thương gìn giữ Giáo Xứ trong bình an Xin ban phúc lành cho các gia đình luôn thuận hòa Xin dâng lên này thân con cùng bao gian khó. Sống hy sinh sẻ chia làm hoa dâng đẹp lòng Mẹ yêu.

2. Hoa Mân Côi Nhiệm Mầu hạt MỪNG VUI THƯƠNG SÁNG Ma-ri-a Mẹ ơi đây lời kinh dâng Mẹ muôn nơi. Dâng lên chuỗi rạng ngời dù gian nguy có Mẹ đỡ nâng.

ĐK.B. Xin thương nghe và nâng đỡ những khi lầm than Xin ban phúc lành cho khắp nơi đượm thắm tình người Xin dâng lên lòng bao dung cùng muôn tha thứ sống chứng nhân tình yêu làm hoa dâng đẹp lòng Mẹ yêu.

3. Hoa ĐƠN SƠ KHIÊM NHƯỜNG, LÒNG CẬY TRÔNG, TÍN THÁC Ma-ri-a Mẹ ơi xin được VÂNG như Mẹ từ bi. Dâng lên trót tâm hồn cùng Mẹ bước theo đường Chúa đi. (ĐK.B)

4. Đây hoa khoe sắc màu VÀNG ĐỎ XANH TRẮNG TÍM Ma-ri-a Mẹ ơi đây ngàn hoa dâng về Mẹ yêu. Dâng lên kính mừng Mẹ. Mẹ nhận lấy tâm thành tiến dâng.