HOA MÂN CÔI
Sr. Chu Linh


ĐK. A VÊ MA RI-A Con xin dâng lên Mẹ hoa mân côi thắm tươi, là ngàn lời kinh yêu thương kết thành. Mẹ dẫn lối con vui bước theo Mẹ dẫu khó nguy ngập tràn. Có Mẹ chở che, con vững lòng tin yêu.

1. Ma-ri-a Mẹ đẹp hơn ánh sao sa, lòng Mẹ nhân ái khiêm nhường có đâu hoa nào sánh ví. Ban muôn ơn cho đoàn con thơ dấu yêu, chân thành con xin tận hiến có Mẹ con không sợ chi.

2. Ma-ri-a Mẹ được Thiên Chúa thương ban lòng Mẹ tinh khiết khôn lường, mẫu gương cao vời nhân đức. Nay con dâng lên Mẹ tâm tư ước mơ suốt đời xin trao tình mến bên Mẹ con luôn bình an.