MẸ LỮ HÀNH
Sr. Chu Linh


1. Con về bên Mẹ gọi nắng ấm yêu thương Trăm ngàn gian khổ con vững tin cậy nhờ Hỡi Mẹ từ bi, Mẹ sao mai dẫn lối. Vinh phúc quê trời con cùng Mẹ bước đi.

ĐK. Tay con nến sáng, tay tràng hạt Mân Côi Tin yêu sốt mến dâng trọn niềm tận hiến Cho con kiên vững suốt đời luôn trung thành. Trên đường lữ hành con không hề đơn côi.

2. Ôi Mẹ nhân lành tràn Thánh Đức vô biên Thâm tình Mẫu tử hơn biển đông dạt dào. Sóng đời mênh mông tìm đâu nơi nương náu. Mẹ đó đang chờ con cùng Mẹ bước đi.

3. Suối nguồn an bình tình mến mãi không phai Nghe Lời Chúa dạy con khắc ghi muôn đời Biển đời chông gai LỜI ban thêm sức sống. Soi lối dẫn đường con cùng Mẹ bước đi.