NÉN HƯƠNG CON DÂNG
Sr. Chu Linh


ĐK. Muôn đời tri ân tôn vinh Đấng tác sinh nhân trần. Muôn lời ngợi khen Tình Chúa yêu thương không bờ bến. Thành tâm khấn nguyện xin dâng về nén hương thơm nồng. Nghi ngút khói trầm toả bay trước ngai uy quyền.

1. Con sấp mình bái lạy Thiên Chúa Ngôi Cha Tác tạo nên con ban cho giống hình ảnh Ngài. Vì yêu nhân loại Ngài đã giữ lời phán hứa. Ban ơn cứu độ ôi TỘI HỒNG PHÚC ngàn xưa.

2. Con sấp mình bái lạy Thiên Chúa Ngôi Hai. Chúa đã giáng sinh mang thân khó nghèo thấp hèn. Vì bao khổ sầu Ngài gánh lấy tội thương đau. Trao ban chính Mình ân huệ vinh phúc ngàn thu.

3. Con sấp mình bái lạy Thiên Chúa Ngôi Ba. Chúa nguồn tình yêu ban ơn biến đổi xác hồn. Đêm tối cõi đời Ngài đến chiếu ngời tâm can. Ngôi Ba Thánh Thần chan hòa lửa mến rạng soi.

4. Cung kính chào kính chào Đức Nữ Trinh Vương. Ngút ngàn yêu thương, gian nguy có Mẹ dặm trường. Đồng Công Cứu Độ Mở lối dẫn đường con đi. Trăm phương dắt dìu vững niềm tin chẳng nhạt phai

5. Xin kính chào kính chào Chư Thánh quang vinh Trước toà uy linh dâng kinh tán tụng Chúa Trời. Đẹp thay tiếng mời hợp với muôn người dưới thế. Hương thơm ngát lừng vui mừng chiêm ngắm trời cao.