SUỐI THIÊNG
Thanh Cao

1. Êm đềm triền miên nơi Nhà Chầu vắng. Chúa ngồi chờ con cô đơn âm thầm. Biết bao lần thiết tha mời con cái bốn phương. Gánh phong trần chất nặng nề, yếu nhược hơi sức. Phút vui này giũ bụi đời mau đến suối thiêng. Nước sinh trường hưởng no đầy hết ngàn ưu phiền.

ÐK. Lời tình thầm vang thiết tha lòng con. (Thiết tha lòng con). Bùi ngùi tình nhân thế với lòng son. (Tàn phai lòng son). Tiếc bao lần đã phụ tình thương. Lòng vàng thề không chút phai mờ đi. (Không phai mờ đi). Cùng Người rày vui bước con đường thế. (Ðường trường dương thế). Ước trọn đời không xa ơn Người.

2. Ðêm ngày tìm con qua rừng trèo núi. Bên lòng nhặt khoan riêng ai nhắn cùng. Tiếng chuông giục giã xa gần con cái tha hương. Ðến vui vầy, Bánh Thiên Thần dưỡng tồn sinh sống. Thế nhân bạc sống trụy lạc xa tiếng ngân thiêng. Ðớn đau lòng hỡi con hiền hãy làm nguôi phiền.