BÀI CA VỀ TRỜI
Nguyễn Bách


(Mầu nhiệm Mân Côi - Mùa Mừng 2)

1. Đồi Ô-li-vê ơi hỡi! Sao buồn đứng trong gió chơi vơi, Người Ga-li-lê yêu ơi! Này đây Chúa ngươi đã về trời. Từ trong u mê tăm tối, Ngài chiến thắng thần chết muôn đời. Ngài đi dọn đường cho ngươi, và ban xuống đây Thánh Thần Ngài.

ĐK. Ma-ri-a xin cho lòng con hướng lên trời không đam mê trong việc trần gian quên lối. Ma-ri-a, xin cho lòng yêu mến quê trời không lo toan đắm chìm đời trong thú vui.

2. Người Ga-li-lê yêu hỡi! Sao còn đứng ngơ ngác im hơi. Nào mau ra đi loan tin: Ngài đã sống như có lời truyền. Người xem đây, Ma-ri-a. Mẹ tin vững rằng Chúa An Hòa, Từ gian trần nay ra đi hằng ở mãi trong Thánh Thần Ngài.