BÀI CA XIN VÂNG
Nguyễn Bách


(Mâu nhiệm Mân Côi - Mùa Vui 1)

1. Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Cúi đầu Mẹ vâng nghe theo lời Thiên Sai. Dù được ơn phúc cao trọng hơn muôn người. Mẹ vẫn khiêm cung cúi đầu xin vâng lời.

ĐK1. Xin cho con lòng khiêm nhu, Mẹ ơi! Trong lúc vinh quang nhìn gương Mẹ ghi tâm. Ơn cao sang Mẹ cúi đầu xin vâng. Ma-ri-a, xin dẫn đưa con đến cùng Chúa Trời.

ĐK2. Xin cho con lòng khiêm nhu, Mẹ ơi! Trong lúc gian lao nhìn gương Mẹ ghi tâm. Trong bôn ba Mẹ sẵn lòng xin dâng. Ma-ri-a xin dẫn đưa con đến cùng Chúa Trời.

2. Linh hồn tôi vang lên khúc nhạc tạ ơn. ChúaTrời hằng thương ban phúc lành trên tôi. Phận hèn tôi tớ, nhưng Ngài luôn thương đời. Vì thế tôi luôn tán tạ uy danh Người.