NGUYỆN CẦU CHÚA
Lm. Từ Duyên


1/ Nguyện cầu Chúa dẫn dắt con đi dìu bước trong tình yêu ngài. Một tình yêu trao ban sự sống, một tình yêu cao hơn đồi núi. Tình yêu Chúa sáng soi tim con để khi con bước chân vào đời. Con ban truyền tình yêu Thiên Chúa một tình yêu sáng hơn sao trời.

ĐK: Tình yêu Ngài như mây bay cao, cao vút cao lên tận trời xanh, tình yêu Ngài ôi bao yêu thương là bóng mát đưa con vào đời.

2/ Nguyện cầu Chúa dẫn dắt con đi dìu bước trong tình yêu ngài. Một tình yêu hương hoa đượm sắc một tình yêu cao hơn trời đất. Tình yêu Chúa nâng đỡ con luôn để con đây biết đem vào đời. Bao dung quảng đại luôn tha thứ từng ngày luôn sống cho mọi người.

3/ Nguyện cầu Chúa dẫn dắt con đi dìu bước trong tình yêu ngài. Một tình yêu bao la biển sáng một tình yêu tươi vui mùa xuân mới. Tình yêu Chúa xin hãy giúp con để khi con đến với mọi người. Đem an bình và ban nhân ái cùng niềm vui đến muôn cõi lòng.