CA KHÚC TRẦM HƯƠNG

Hùng Lân & Lm. Dao Kim


ĐK: Lời con như trầm hương, bay lên tới Thiên Đường, bay lên tới Thiên Đường, cho lung linh ánh nhiệm mầu (Lên tới Thiên Đường nhiệm mầu). Thiết tha là như cánh vạc kêu sương, Chúa ơi! (Chúa ơi)!
Lòng con chân thành dâng, vinh quang Chúa muôn vàn, không gian mấy tơ vàng, đây cao siêu lễ tôn thờ (Con khấn xin người thương tình). Khấn cầu là Chúa hãy dủ thương, ban muôn hồng ân.

1. Chúa ơi bênh vực con luôn khỏi những quân gian thù hằng mưu ác hại con. Cánh tay con này vươn cao như đất mong mưa rào hồn con mong Chúa dường bao.

2. Chúa ơi con hằng trông mong được ở trong nhà Người ngày đêm suốt đời con. Lời cầu như trầm hương dâng ơn Thánh Chúa dạt dào dìu con lên tới đỉnh cao.

3. Chúc tụng Chúa tình thương yêu chân lý công minh Người vượt xa biếc ngàn mây. Chúa ơi! Như đỉnh Thiên Sơn công lý Chúa cao vời và phán quyết Chúa thẳng ngay.

4. Kính mừng Chúa Trời Ngôi Cha cùng với Con Một Người là Đấng Cứu Chuộc ta. Thánh Thần chính là Ngôi Ba Đấng thánh hóa linh hồn ngợi khen Danh Chúa tình thương.