THÁNH THỂ GỌI CON VỀ
Cao Huy Hoàng

1. Thánh Thể gọi con về, về với tình yêu thứ tha, về với cuộc sống an hòa, về xây tình thâm huynh đệ. Thánh Thể gọi con về, về với niềm vui biết ơn, về với nguồn thánh vẹn toàn, về trong ân lộc chứa chan.

2. Thánh Thể là suối nguồn, nguồn suối tình yêu thánh ân, nguồn sống hạnh phúc không cùng, tình yêu ngàn năm thắm nồng. Thánh Thể là sức mạnh gìn giữ hồn con trong trắng, gìn giữ lòng mến trung thành dìu con đi trọn tháng năm.

ĐK. Con xin tri ân tình Chúa yêu, tình Chúa thứ tha, tình hiến dâng nên bánh trường sinh nuôi nhân loại. Con xin tôn vinh nguồn mến yêu. Nguồn sống chứa chan, nguồn phúc vinh. Nguồn vui phục sinh cho nhân loại.