SUY TÔN
Lm. Huyền Linh


ÐK: Nhịp nhàng ngàn lời ca tụng Chúa, Chúa các chúa, Vua muôn vua. Du dương trăm lời ca tụng Chúa cho đến muôn đời.

1. Suy tôn Chúa hỡi các tầng trời, suy tôn Người trong muôn muôn nơi. Nào bầu trời trăng sao tỏa sáng, giọt mưa rơi tí tách xa vời.

2. Suy tôn Chúa khí nóng lửa hồng, suy tôn Người sương rơi đêm đông. Vầng nhật nguyệt đua chen chỉ hướng, trời phong ba sấm chớp uy hùng.