TRỞ VỀ
Thy Yên


ĐK. Nay con xin trở về, nay con xin trở về, về với Cha ăn năn tạ tội, về với Cha xin tha tội hình. Vì giờ đây con thành tâm thống hối, và từ nay con nguyện xin chê chối, quyết tâm chừa, dứt bỏ tội lỗi thói hư.

1. Bao năm con đã hoang đàng, lìa xa lòng mến Cha hiền. Bao năm thờ ơ hững hờ, đành tâm bội phản cùng Cha. Mãi miết vui thú gian trần đành quên ở trong Thánh ân, ước muốn thỏa mong được gì, chỉ thấy hồn nặng thương đau.

2. Nếu đã xa mất cội nguồn còn đâu hồng phúc tuyệt vời. Nếu Chúa vững cơn lôi đình, đời con tan biến còn chi, Chúa vẫn thương xót vô vàn, chờ con tình nguyện hối tâm, tỉnh thức ngẩn trông tìm về, lòng Chúa rộng lượng khoan dung.