MÙA ĐÔNG VINH DANH
Sáng tác: Đỗ Vy Hạ

1. Mùa đông trên đồng tuyết rơi, bỏ rơi Ngôi Hai giáng sinh làm Người. Vì thương yêu bao thế nhân mà Chúa đến giữa trần gian, trong chốn này nghèo nàn tanh hôi.

ĐK. Vinh danh Chúa trên trời xanh, cầu chúc xuống cho trần gian an bình năm tháng. Vinh danh Chúa trên tầng mây, cầu chúc xuống ân tình say cho người lành ngay.

2. Đêm đông dương trần lắng êm, vẳng từ thinh không tiếng ca Thiên Thần. Này mục đồngt ơi đứng lên và mau đến máng lừa chiên. Đây Chúa Trời tỏ lòng vô biên.

3. Đêm đông theo đường ánh sao, người từ muôn phương đến dâng lễ vật. Vàng trinh nguyên, đây khói hương, quỳ dâng tiến Chúa tình thương, sinh xuống đời chịu ngàn tơ vương