GIÒNG SỮA THIÊNG
Lm. Thái nguyên


ĐK. Như trẻ sơ sinh kiếm tìm sữa trong lành, anh em hãy khát khao lời Chúa. Tâm hồn anh em sẽ được khôn lớn kiên cường khi anh em biết sống theo Tin Mừng. Ha-lê-lu-ia!

1. Chính lời Chúa phán sẽ làm cho anh em lớn lên, chính lời Chúa phán sẽ là ơn cứu thóat anh em.

2. Hãy mừng vui lên đón nhận niềm vinh quang sẵn ban, hãy tạ ơn Cha đã mời vào cõi phúc muôn năm