GIUSE CHA NHÂN HIỀN
Lm. MJ Trường Luân CSsR


1- Ngày nay cha nguyện ước ơn thiêng xuống với người, nguyện cầu cho cuộc sống an vui với ơn trời....
Hôm nay Chúa Ngôi Hai trao phó tấm thân gầy trong tay tôi tớ này, phúc thay ơn cứu đời....

ĐK. Lạy Cha Thánh Giuse, cha kính yêu nhân hiền, cha thương thay kẻ phiền, tìm đến cha cầu xin.
Lạy cha Thánh Giuse, cha đoái thương con hèn, bơ vơ cơn túng nghèo cha đỡ nâng tận tình.

2- Cuộc đời cha tận hiến yêu Con Chúa Chiên Lành, phụng sự trong tin kính Giavê trót tâm tình.

3- Một lòng cha yêu mến Giêsu Maria, tìm làm đẹp lòng Chúa vinh danh thánh nơi nhà.